سناریوهای زیر تلاش می‌کنند که دیدگاه شما نسبت به عشق را توضیح دهند. 1- پایان دنیا نزدیک است. اگر فقط بتوانید یک نوع از حیوانات را نجات دهید، کدام را انتخاب می‌کنید؟ الف : خرگوش ب : گوسفند پ : گوزن ت : اسب 2- به آفریقا رفته‌اید. به هنگام بازدید از یکی از قبیله‌ها، آنها اصرار می‌کنند که یکی از حیوانات زیر را به عنوان یادگاری با خود ببرید. کدام را انتخاب می‌کنید؟ الف : میمون ب : شیر پ : مار ت : زرافه 3- فرض کنید خطای بزرگی انجام داده‌اید و خداوند برای مجازات شما تصمیم گرفته است که به جای انسان، شما را به صورت یکی از حیوانات زیر در آورد. کدام را انتخاب می‌کنید؟ الف : سگ ب : گربه پ : اسب ت : مار 4- اگر قدرت داشتید که یک نوع از حیوانات را برای همیشه از روی کره زمین نابود کنید، کدام را انتخاب می‌کردید؟ الف : شیر ب : مار پ : تمساح ت : کوسه 5- یک روز، با حیوانی برخورد می‌کنید که می‌تواند با شما به زبان خودتان صحبت کند. دلتان می‌خواهد که کدامیک از حیوانات زیر باشد؟ الف : گوسفند ب : اسب پ : خرگوش ت : پرنده 6- در یک جزیره دور افتاده، تنها یک موجود زنده به عنوان همدم و همراه شما وجود دارد. کدامیک را انتخاب می‌کنید؟ الف : انسان ب : خوک پ : گاو ت : پرنده 7- اگر قدرت داشتید که هر نوع حیوانی را اهلی و دست‌آموز کنید. کدامیک از حیوانات زیر را به عنوان حیوان خانگی خودتان انتخاب می‌کردید؟ الف : دایناسور ب : ببر پ : خرس قطبی ت : پلنگ 8- اگر قرار بود برای 5 دقیقه به صورت یکی از حیوانات زیر در می‌آمدید، کدامیک را انتخاب می‌کردید؟ الف : شیر ب : گربه پ : اسب ت : کبوتر تحلیل: 1- در زندگی واقعی، برای چه نوع آدمهایی جذابیت و کشش دارید. الف: خرگوش- کسانی که دارای شخصیت دوگانه هستند، به سردی یخ در ظاهر اما به گرمی آتش در باطن ب: گوسفند- مطیع و گرم پ: گوزن- زیبا و آداب دان ت: اسب- کسانی که غیرقابل جلوگیری، بی‌بند و بار و آزاد هستند. 2- در فرایند ابراز عشق و درخواست ازدواج، کدام رویکرد برای شما خوشایندتر و موثرتر است. الف: میمون - مبتکر و باذوق که هیچگاه احساس خستگی نکنید. ب: شیر- سرراست، صاف و پوست کنده به شما بگوید که دوستتان دارد. پ: مار- دمدمی مزاج، پر نوسان، نفس گرم و عشق سرد ت: زرّافه- صبور، هرگز شما را رها نکند. 3- دلتان می‌خواهد معشوقتان چه عقیده‌ای در باره شما داشته باشد. الف: سگ- باوفا، صادق، ثابت قدم ب: گربه- شیک و زیبا پ: اسب- خوش بین ت: مار- انعطاف‌پذیر 4- چه اتفاقی باعث می‌شود که شما رابطه‌تان را قطع کنید/ از چه خصوصیتی بیش از همه نفرت دارید. الف: شیر- متکبر و خودخواه، امر و نهی کن ب: مار- هیجانی و دمدمی مزاج، نمی‌دانید چگونه او را خوشحال کنید. پ: تمساح- خونسرد، بیرحم، سنگدل ت: کوسه- ناامن 5- دوست دارید چه نوع رابطه‌ای با او برقرار سازید. الف: گوسفند- سنتی، بدون آن که چیزی بگوئید او بفهمد چه می‌خواهید، ارتباط برقرار کردن از طریق قلب‌ها. ب: اسب- هر دو بتوانید درباره همه چیز با هم صحبت کنید، هیچ چیز مخفی در میان نباشد. پ: خرگوش- رابطه‌ای که همیشه خود را گرم و عاشق او حس کنید. ت: پرنده- رابطه‌ای پایدار و طولانی و بالنده 6- آیا به او خیانت می کنید. الف: انسان- شما به جامعه و اخلاقیات احترام می‌گذارید، پس از ازدواج هیچ کار خلافی نمی‌کنید. ب: خوک- نمی‌توانید در مقابل تمایلاتتان مقاومت کنید، به احتمال زیاد خیانت می‌کنید. پ: گاو- خیلی سعی می‌کنید که چنین کاری نکنید. ت: پرنده- شما هرگز نمی‌توانید استوار و ثابت قدم باشید، شما واقعاً برای ازدواج مناسب نیستید و نمی‌خواهید تعهدی بپذیرید. 7- درباره ازدواج چه فکر می‌کنید. الف: دایناسور- شما خیلی بدبین هستید و فکر می‌کنید این روزها دیگر ازدواج سعادتمندانه وجود ندارد. ب: ببر- شما به ازدواج به صورت یک چیز گرانبها فکر می‌کنید. پس از آن که ازدواج کردید، پیوند زناشویی و همسرتان را بسیار باارزش و گرامی می‌دارید. پ: خرس قطبی- شما از ازدواج می‌ترسید، فکر می‌کنید آزادیتان را از شما خواهد گرفت. ت: پلنگ- شما همیشه طالب ازدواج بوده‌اید ولی در واقع، شناخت دقیقی از آن ندارید 8- در این لحظه، به عشق چگونه فکر می‌کنید. الف: شیر- شما همیشه تشنه عشقید و می‌توانید هر کاری برای آن بکنید اما به راحتی در دام عشق نمی‌افتید. ب: گربه- شما خیلی خودمحور و خودخواهید. شما فکر می‌کنید عشق چیزی است که می‌توانید به دست آورید و هرگاه که خواستید آن را دور بیاندازید. پ: اسب- شما نمی‌خواهید در قید و بند یک رابطه پایدار قرار بگیرید. به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو ت: کبوتر- شما به عشق به صورت یک تعهد دو طرفه فکر می‌کنید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢۱