باید در چه ماهی متولد می شدید خواهشمند است به سئوالات زیر با دقت پاسخ دهید و سپس نتیجه را مشاهده کنید.

1. آیا خود را فردی خودکاو و درونگر تلقی می کنید؟

 • بله قطعا (3 امتیاز)
 • گاهی اوقات (2 امتیاز)
 • خیر، به هیچ وجه (1 امتیاز)

2. آیا خود را فردی خلاق و مبتکر تلقی می کنید؟

 • بله کاملا ( 3 امتیاز)
 • تا حدی (2 امتیاز)
 • خیر اصلا (1 امتیاز)

3. اطرافیانتان شما را چگونه توصیف می کنند؟

 • فردی واقع نگر (2 امتیاز)
 • فردی آرمانگرا (1 امتیاز)

4. آیا خود را فردی فعال و کاری تلقی می کنید؟

 • بله کاملا (3 امتیاز)
 • تا حدی ( 2 امتیاز)
 • خیر اصلا (1 امتیاز)

5. چگونه با تغییرات مواجه می شوید؟

 • به پیشواز و استقبال آن ها می روید. (3 امتیاز)
 • به خوبی خود را با آن ها سازگار و هماهنگ می کنید. (2 امتیاز)
 • تا جای ممکن از آن ها فرار می کنید. (1 امتیاز)

6. آیا فردی جسور و بی پروا هستید؟

 • بله (3 امتیاز)
 • گاهی اوقات (2 امتیاز)
 • خیر (1 امتیاز)

7. آیا خود را فردی لذت طلب تلقی می کنید؟

 • بله کاملا ( 3 امتیاز)
 • تا حدی (2 امتیاز)
 • خیر به هیچ وجه (1 امتیاز)

8. آیا فردی کمال گرا هستید؟

 • بله (2 امتیاز)
 • خیر (1 امتیاز)

9. آیا احساسات و عواطف تان را بروز می دهید؟

 • بله همیشه (3 امتیاز)
 • گاهی اوقات (2 امتیاز)
 • خیر اصلا (1 امتیاز)

10. از کجا، بیشترین قدرت احساسی تان را دریافت می کنید؟

 • از درون خود (2 امتیاز)
 • از محیط اطرافتان (1 امتیاز)

11. آیا در قبال ارتباطهایتان، احساس تعهد و مسئولیت می کنید؟

 • بله (3 امتیاز)
 • گاهی اوقات (2 امتیاز)
 • خیر (1 امتیاز)

12. آیا در زمینه خرج کردن پول، خوب و حساب شده عمل می کنید؟

 • بله (3 امتیاز)
 • تا حدی (2 امتیاز)
 • خیر به هیچ وجه (1 امتیاز)

13. کدام یک از گزینه های زیر، بهتر از همه خصوصیات شما را توصیف می کند؟

 • پرشور، مشتاق ، پرحرارت و سرشار از انرژی (3 امتیاز)
 • با ثبات ، پیگیر، منطقی و اهل عمل ( 4 امتیاز)
 • عاطفی و روشنفکر (2 امتیاز)
 • حساس، تحریک پذیر و شهودی (1 امتیاز)

14. در یک مهمانی، معمولا

 • به پذیرایی از دیگران می پردازید. (6 امتیاز)
 • با گفتن لطیفه، دیگران را به خنده وا می دارید. ( 5 امتیاز)
 • در کنار دوست یا خویشاوندی می نشینید و سخت سرگرم گپ زدن با او می شوید. (4 امتیاز)
 • خاطرات شیرین و جالب تان را برای همه تعریف می کنید. (3 امتیاز)

15. آیا به جزییات اهمیت زیادی می دهید و به اصطلاح مو را از ماست بیرون می کشید؟

 • بله (3 امتیاز)
 • تا حدی (2 امتیاز)
 • خیر (1 امتیاز)

جمع بندی امتیاز

شما با جمع بندی امتیاز، می توانید نتیجه مربوط به خود را مشاهده نمایید.

اگر نتیجه تست به دست آمده با هر کدام از گزینه های زیر مطابقت داشت ، شما می باید در آن ماه خاص متولد می شدید، چرا که خصوصیات تان بیشتر با ویژگی های منحصر به فرد آن برج سازگار است و اگر نتیجه تست با ماه تولدتان یکی باشد، قطعا شرایط خاص ردیف بودن سیاره ها و وضعیت کره ماه در هنگام تولدتان مناسب بوده است!

 • امتیاز بین 47 تا 99 : ماه فروردین (برج حمل)
 • امتیاز بین 45 تا 46 : ماه اردیبهشت (برج ثور)
 • امتیاز بین 42 تا 44 : ماه خرداد (برج جوزا)
 • امتیاز بین 39 تا 41 : ماه تیر (برج سرطان)
 • امتیاز بین 36 تا 38 : ماه مرداد (برج اسد)
 • امتیاز بین 33 تا 35 : ماه شهریور (برج سنبله)
 • امتیاز بین 30 تا 32 : ماه مهر (برج میزان)
 • امتیاز بین 27 تا 29 : ماه آبان (برج عقرب)
 • امتیاز بین 24 تا 26 : ماه آذر (برج قوس)
 • امتیاز بین 21 تا 23 : ماه دی (برج جدی)
 • امتیاز بین 18 تا 20 : ماه بهمن (برج دلو)
 • امتیاز بین 15 تا 17 : ماه اسفند (برج حوت

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱٦