آیا شما هم هموار فکر می کنید آن کسی که می خواهیم باشید نیستید؟

آیا احساس می کنیم کارهایی که به اتمام رسانده اید به اندازه کافی خوب نیستند؟

آیا نوشتن مقالات واجرای طرحها یتان را با هدف انجام دقیق آنها به تعویق میاندازید؟

 

آیا احساس می کنید کارها را باید صد در صد درست انجام دهید و درغیراین صورت فردی متوسط و یا حتی بازنده اید؟

 

اگر چنین باشد در آن صورت شما به جای حرکت در مسیر موفقیت سعی در کامل شدن وتکامل دارید.

 

کمال گرایی:

 

کمالگرایی به افکار و رفتارهای، خود تخریبگرانه ای اشاره می کند که هدف آنها نیل به اهداف به شدت افراطی و غیر واقع گرایانه است. در جامعه امروزی ‍ به اشتباه کمال گرایی چیزی مطلوب و حتی لازم برای موفقیت در نظر گرفته می شود.

به هرحال مطالعات اخیرمحققین و دانشمندان علوم اجتماعی ، اقتصادی و روانشناسی نشان می دهد ، نگرش کمال گرایانه موجب اخلال در موفقیت می شود. آرزوی کامل بودن ‍ ، هم ، احساس رضایت از خودمان را از ما می گیرد و هم ما را به اندازه سایر مردم ( کسانی که اهداف واقع گرایانه دارند ) ، در معرض ناکامی قرار می دهد.

 

 *علل کمال گرایی :

 

اگر ما فردی کمالگرا باشیم ،‌ به این معناست که در کودکی یاد گرفته ایم دیگران با توجه به میزان کارآییمان در انجام کارها برای ما ارزش و بها قائل شوند. در نتیجه آموخته ایم در صورتی ارزشمندیم که مورد قبول دیگران واقع شویم ( فقط بر پایه میزان پذیرش دیگران به خود بها می دهیم ) ،‌ بنا بر این عزت و اعتماد به نفس ما ، بر اساس معیارهای خارجی  پایه ریزی شده است . این امر می تواند ما را نسبت به نقطه نظرها و انتقادات دیگران ، آسیب پذیر و به شدت حساس سازد. در نتیجه تلاش برای حمایت از خودمان و رهایی از اینگونه انتقادات ، سبب می گردد کامل بودن را تنها راه دفاع از خود بدانیم . بعضی از احساسات ‍، افکار و باورهای منفی ذیل ،‌احتمالا با کمال گرایی مرتبط هستند:

 

 *ترس از بازنده بودن:

 

افراد کمال گرا ،‌غالبا شکست در رسیدن به هدف هایشان را با از دست دادن ارزش و بهای شخصی مساوی می دانند.

 

 *ترس از اشتباه کردن :

 

افراد کمالگرا ،‌غالبا اشتباه را مساوی با شکست می دانند . موضع آنها در زندگی ،‌ حول و حوش اجتناب از اشتباه است . بهمین دلیل کمالگراها فرصت های یادگیری و ارتقاء را از دست می دهند.

 

 *ترس از نارضایتی :

 

افراد کمالگرا ،‌ در صورتی که دیگران شاهد نقایص یا معایب کارشان باشند ،  غالبا به دلیل ترس از عدم پذیرش از سوی آنان ،  دچار وحشت می گردند. تلاش برای کامل بودن در واقع روشی جهت حمایت گرفتن از دیگران به جای انتقاد ، طرد شدن یا نارضایتی می باشد.

 

 *همه یا هیچ پنداری :

 

افراد کمالگرا، بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسانیدن یک کار بطور متوسط ، هنوز با ارزش هستند. این افراد  در دیدن دورنمای موقعیت ها دچار مشکل هستند. برای  مثال ،‌ دانش آموزی که همیشه نمره بالا داشته ، در صورت گرفتن نمره  پایین بر این باور است که ؛ من یک بازنده کامل هستم .

 

 *تاکید بسیار بر روی بایدها :

 

زندگی افراد کمالگرا غالبا بر اساس لیست پایان ناپذیری از بایدها و نبایدها بنا شده است که با قوانین خشکی برای هدایت زندگی آنها به خدمت گرفته می شود . افراد کمالگرا با داشتن چنین تاکیدهایی بر روی باید ها و نبایدها بندرت بر روی خواسته ها و آرزوهای خود حساب می کنند.

 

 *اعتقاد داشتن به این امر که دیگران به آسانی به موفقیت می رسند:

 

افراد کمالگرا مشاهدات خود را بگونه ای جمع آوری می کنند که بگویند افراد دیگر با کمترین تلاش ، خطاهای کم ، استرس های عاطفی کمتر و بالاترین اعتماد به نفس به موفقیت دست می یابند . در عین حال افراد کمال گرا کوششهای خود را پایان نا پذیر و ناکافی تلقی می کن

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٠