اگرچه همیشه نمی توان یک کتاب را از جلد آن تشخیص داد. اما در عین حال از نوع کتابی که فرد انتخاب می کند می توان به کنه شخصیت وی پی برد، شما از مطالعه ی چه کتابی بیشتر لذت می برید؟

رمان(به ویژه اگر نویسنده زن باشد):

خواننده رمان مانند شخصیت های درام ،رمانتیک است و دوست دارد خانه اش پر از گل و شمع های خوشبو کننده باشد. برای او یک رمان واقعی یعنی این باور که هر آرزویی می تواند به حقیقت بپیوندد، خواه مربوط به یک هدف بلند مدت باشد خواه خرید یک خانه در محیطی زیبا.

کتاب های حادثه ای:

شخصیتی شجاع ،خلاق و پر جنب و جوش که از هیجان و شور و ماجراجویی در زندگی لذت می برد. به دنبال چیزهایی است غیر متعارف و جدید ،که نسبت به آن ها تجربه ای ندارد. یک سرگرمی جدید و شاید درست کردن یک غذای تازه ،تجربه های تازه با چاشنی ماجراجویی برای آن ها غذای روح است.

کتاب های بسیار ترسناک:

اگر چنین کتاب هایی می خوانید مانند قهرمانان آن شجاع و قوی و صاحب نیرویی هستید که می تواند موقعیت های دشوار را به خوبی پشت سر بگذارد . شما می توانید الهام بخش کسی باشید که کمی قوت قلب و حمایت نیاز دارد.به یاد داشته باشید این جسارت و شهامت با ماجرا جویی متفاوت است، ماجراجویان با سر نترس الزاما هر موقعیت ترسناکی را نمی توان تحمل کنند.

 

کتاب های پلیسی –کارآگاهی:

شما درست مانند قهرمانان این کتاب ها به سرعت برق و باد تصمیم گرفته و آن را عمل می کنید و به ندرت تحت تاثیر فشار ناشی از موقعیت قرار می گیرید . شما بر دانش و توان ذاتی خود تکیه دارید.

کتاب های تخیلی:

انسانی با اراده و با هوش ،همیشه آماده رویارویی با یک چالش بزرگ هستید ،هیچ گاه در موقعیت های دشوار دچار استرس نمی شوید ،ظرفیت شما قابل تحسین است. شما سراغ سخت ترین کارها و آزمون ها رفته و سر بلند هم بیرون می آیید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٩