مروری بر تیپ شخصیتی و مجموعه رفتاری پسر ( معادل و هم ارز با دیونوسوس یونانی )

دیونوسوس
:

خدای شراب ، خلسه ، معشوق
و آواره ، نزدیک بودن به طبیعت زن ، آنیما و دنیای زنانه ، جوان ترین المپی


 


این افراد بسیار روح حساسی دارند . 

تنها مردانی هستند که می توانند از زن
تعریف کنند ، چون زیبایی ها را می فهمند .

کارهای زنانه را دوست دارند .

در لحظه می توانند از همه متنفر باشند
و در لحظه می توانند عاشق همه باشند .

آغوش مادر را دوست دارند .

همیشه دوست دارند به یک چیزی برسند ،
ولی نمی دانند چه ؟ !!

ترجیح می دهند هر چه سریعتر کار را
رها کنند . 

پسرهایی هستند که اغلب در طبیعت در
گشت و گذارند .

در لحظه می توانند از همه متنفر باشند و در لحظه می
توانند عاشق همه باشند . => در یک لحظه می توانند عاشق همه باشند و در لحظه بعد
می توانند بی تفاوت باشند .


عقده مادر دارند.


عاشق عاشقی اند و آدم ها برایشان بهانه ای برای عاشق
بودن اند.


به راحتی وارد خلسه می
شوند.


رقص شان آنیمایی و با بدن و حرکات منحنی شکل است و در
موسیقی غرق می شوند. رقص سماء.


سرخوشی های عجیب و جر خوردگی های عمیقی را تجربه می
کنند. جر خوردن هایشان به خاطر تضادهای حاصله از روح و جسم است و تنها با مدیریت
ذهن این تضادها به صلح می رسند.


کودک الهی دارند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۱۱