مروری بر مجموعه رفتاری و شخصیتی کار و کارگری ( ایزد یونانی هفائستوس )

هفائستوس :

تیپ شخصیتی صنعتگر ، سازنده ، مبتکر ، تنها ، هویت
گمشده بدون کار

 


این افراد احساس
می کنند فرزند ناخواسته خانواده هستند و حتی در هر جمع دیگری در کنار هر کس دیگری
نیز این احساس نا خواستنی بودن را با خود دارند و حتی هر جا دعوا شود و یا اتفاقی
بیافتد تصورشان این است که آنها مقصر هستند .

همواره با خودشان
احساس بی ارزشی قوی دارند ، و همواره خودشان را بسیار غیر قابل قبول و دوست نداشتنی
و طرد شده و معیوب می پندارند .

معمولا کارهای
دستی و صنایع دستی ( handy craft ) انجام می دهند مثل طلاسازی ، نجاری ، کفاشی ،
مجسمه سازی ، هر چیزی تراشی و ... غیره .

این افراد
هنرمندانی هستند که کارهایشان پیام دارد و هر کاری که خلق می کنند ، خودشان را در
آن کار می بینند و به واسطه این مصنوعاتشان خود را از نظر روانی و احساسی تخلیه می
کنند .

وقتی مجسمه ها و
نقاشی هایشان را می فروشند ، انگار دارند جانشان را و یا قسمتی از وجودشان را می
فروشند و از دست می دهند و مصنوعاتشان را هم چون فرزند دانسته و به آنها تعلق خاطر
دارند  .

این افراد بسیار
یکدنده و لجباز هستند و هیچگاه تسلیم هیچ کس و هیچ چیز نشده و در این زمینه حقیقتآ
بی رقیب هستند .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۱۱