پله های اولیه برای رسیدن به حوزه سرو حاکمیت ( هم ارز و معادل زئوس یونانی )١.در مورد همه مسائلی که مربوط به شماست مسئولانه انتخاب کنید و بهایش رو پرداخت
کنید.

 

٢. تمرین های مربوط به جداول اعداد مثل سودوکو را با
حضور کامل و در لحظه خودتان حل کنید.

 

٣. برای انجام هر کاری از خود بپرسید که چرا؟! چگونه؟!
به چه صورت؟! چه وقت؟! و برای تمام کارها حتی غذا خوردن، حمام رفتن و تمام کارهای
مریوط به خودتان این سوالات را از خود پرسیده و بعد انجام
دهید.۴. خودتان را جایگزین رئیس خود و یا پدر خانواده
گذاشته و سعی کنید با در نظر گرفتن همه جوانب و اشراف کامل بر افراد و شرایط
خانواده و افراد سازمان تصمیم گیری کنید.

 

۵. برای کلیه کارهای غریزی تان دلیل منطقی آورده و در
غیر اینصورت از انجام آن خودداری نمایید.

 

۶. هنگام کار بر اساس دوست داشتن و احساستان عمل نکرده و
بر اساس تعهد،‌ شرح کار و قوانین جاری در محیط کار عمل
کنید.

 

٧. زمان بندی و برنامه ریزی و اولویت بندی بر اساس ساعت
و دقیقه و ثانیه انجام داده و به آن پایبند باشید و در قرارهایتان و یا کارهایتان
به زمان توجه زیادی داشته باشید.

 

 

٨. در محیط کار حتی اگر کار مربوطه به طور مستقیم از شما
خواسته نشده ولی برای پیشرفت سیستم و سازمان تاثیر گذار است،‌آ‌ن را انجام بدهید و
منتظر نباشید که از شما خواسته شود.

 

٩. هنگام تصمیم گیری بر اساس حوزه سر،‌ منطق تصمیم گرفته
و به دلخواه و علاقه خود توجه نکنید.


١٠. شب هنگام روز خود را مرور کرده
و ببینید که در روزی که پشت سر گذاشته اید تا چه حد بر اساس حوزه سرتان عمل کرده
اید و تا چه حد براساس عواطفتان عمل کرده اید و خودتان را حسابرسی
کنید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۱۱