حالا به این قضیه فکرنکرده اید که نام شما چه اندازه اهمیت دارد!! برای درک این موضوع به این مطلب توجه کنید :

شاید ماهها قبل ازتولد هر یک ازما پدر ومادر وخانواده آنها برای انتخاب نام ما با هم کلنجار میرفتند وهریک نامی میگفتندو درنهایت یکی پیروز شده و نام ما شد همینی که هست.پس از تولد با آداب خاصی نامگذاری شدیم و از آن پس بآن نام ما را صدازدند ودرطول زندگی ما را بآن مخاطب قرار میدهند حال از خود بپرسید نامی که اینقدر با ما اجین است همیشه با ما همراه است دراین عالم پر رمز و راز آیا میتواند تاثیری در زندگی ما نداشته باشد؟؟

.

طبق قوانین علم اسامی و تجربیات ما اقلا 60 تا 70 درصد زندگی ما تحت تاثیر نامی است که بآن صدا زده میشویم.نام ما همچون ظرف ماست که اگر آن ظرف کوچک باشد هیچگاه نمیتواند پذیرای رشد وپیشرفت و ترقی صاحب نام باشد. هر چه ظرف بزرگترباشد مظروف بیشتری را در خود جای خواهد داد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/٤