امتیازات
سؤال اول: الف(
۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

سؤال  دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال  سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)

سؤال  چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)

سؤال  پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)

سؤال  ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴امتیاز)، ج (۲ امتیاز)

سؤال  هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲امتیاز)، ج (۴ امتیاز)

سؤال  هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱امتیاز)

سؤال  نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال  دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز)نتیجه گیرى
* اگر امتیاز شما بالاى
۶۰  است: دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و  هوشیار هستند آنها  شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت   سلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسین  مى کنند و به ظاهر میگویند«کاش من   جاى تو  بودم!!» اما معمولاً به شما  اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه   اى عمیق و دوستانه  بى میل و فرارى  هستند.
* اگر از
۵۱ تا ۶۰    امتیاز دارید: بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى  دانند، بدون فکر عمل    مى کنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مى شوید ، علاقه  مند به   رهبرى  جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از کار درنمى   آیند!)   دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند. کسى که همه چیز را   تجربه و  امتحان مى  کند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل   ایجاد شرایط و  بستر هیجانات توسط  شما، از همراهى تان لذّت مى برند.
* اگر از
۴۱ تا ۵۰    امتیاز به دست آوردید: به خود امیدوار باشید ، دیگران  شما را بانشاط،    سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه  جمع    هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و     فهمیده به نظر مى رسید. قادرهستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان   شوید  و اسباب  هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت   لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه  هستید.
* اگر
۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگربا کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
* از
۲۱ تا ۳۰    امتیاز : در نظر سایرین فردى زحمت کش هستید اما  متأسفانه گاهى اوقات    ایرادگیر هستید. شما بسیار بسیار محتاط و بى نهایت ملاحظه کار  به نظر مى    رسید. زحمتکشى که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را     بردوش مى کشید و بدون فکر و براساس تحریک لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى  دهد.   دیگران  مى دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را مى سنجید و سپس  تصمیم مى   گیرید.
* و اگر کمتر از
۲۱    امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتى،  عصبى و آدمى شکاک و دودل مى  دانند   شخصى که همیشه سایرین به عوض او فکر مى کنند،  برایش تصمیم مى  گیرند و از   او مراقبت مى کنند. کسى که اصلاً تمایل به درگیرشدن در   کارهاى گروهى و   ارتباط با افراد دیگر را ندارد!