ابتدا  عدد تقدیر خود را به همان روشی که گفتیم ، به دست آورید سپس تفسیر آن عدد را که در اینجا آورده شده است، بخوانید :
1. خود ساخته : شما فردی متکی به نفس، مستقل، مبتکر، مخترع، فردگرا، شایسته و رهبر هستید.


2. مطیع و گوش به فرمان : شما فردی متواضع و فروتن ، آماده برای خدمت به دیگران، علاقمند به کار دسته جمعی، مهربان و با محبت، یک همکار خوب، سیاستمدار، مصلح، صبور و شکیبا، شنوا و حساس نسبت به دیگران هستید.


3. برون گرا : شما فردی هستید که به راحتی افکار و احساسات درونی خود را ابراز می کنید. فردی خلاق، هنرمند، زیبا هستید. کسی که از استعدادهای خود برای فایده رساندن به همه استفاده می کند. فردی شوخ طبع و دوستی خوب.


4. منضبط : هرکاری که لازم و ضروری می دانید انجام می دهید. فردی
وظیفه شناس، سخت کوش، و خدمتگزار به دیگران. شما آدمی خویشتندار،
خود کنترل ، با کفایت و با لیاقت، سازمان دهنده، سازنده ، بنیانگذار و دقیق
 و موشکاف هستید.


5. آزاد منش : شما فردی مخالف سلطه و قید و بند هستید. کسی که خود را با تغییرات سازگار می کند و می داند چگونه با موقعیت های غیرمنتظره
مواجه شود. عاشق ایده های جدید، مکتشف، ماجراجو و اهل سفر، تیزبین، کسی که به خوبی یادگرفته که به آزادی دیگران احترام بگذارد.


6. سازمانگر و هماهنگ کننده : کسی که در هر موقعیتی می داند که چگونه افراد را با هم هماهنگ کند. مسئول، وظیفه شناس، وکسی که به خوبی خود را با دیگران هماهنگ می کند و از عهده مسئولیت ها به خوبی برمی آید. کسی که ارزش خانه و خانواده، کمک و حمایت دیگران را می داند. فردی که به خوبی
می داند چه موقع باید به کمک دیگران بشتابد و چه موقع باید اجازه بدهد که دیگران خودشان به بهبود وضع خویش بپردازند.


7. درونگرا : شما کسی هستید که عقل و منطق و بصیرت را در درون خود
 یافته است. می داند که چگونه بیاندیشد، تحلیل کند، مطالعه کند، بخواند،
به مراقبت بپردازد، از بیرون به مسائل بنگرد، در جستجوی حقیقت باشد،
 اکثر اوقات را به تنهائی بگذراند و یاد گرفته که از تنهائی نترسد.


8. محکم و پرقدرت : شخص قدرتمندی هستید که از قدرت خود به خوبی
 می توانید در راه کسب برتری های مادی بهره بگیرید، کسی که یاد گرفته چگونه از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت مادی استفاده کند. شما می توانید
بدون طمع ورزی و خودخواهی یا بهره کشی از دیگران به کنترل امور بپردازید و
 به موفقیتهای مادی دست یابید.


9. ایثارگر و از خود گذشته : شما فردی فداکار و علاقمند به خدمت به دیگران هستید و همه چیز خود را فدای دیگران می کنید. فردی دوست داشتنی، دلسوز، بخشنده و با گذشت، و دارای قدرت درک بالا هستید. یاد گرفته اید که
آدم خشک و یک دنده ای نباشید و تعصبات بی جا را کنار گذاشته اید و نسبت به آنها بی توجه هستید. در هرموردی سعی دارید همان چیزی باشید که دیگران
می خواهند و همواره در تلاش هستید که دنیا را جای بهتری برای زندگی بسازید.


11. روشنفکر: فردی هستید که همواره در جستجوی حقیقت است و
از قوه درک شهودی خود استفاده می کند. آدمی مثبت اندیش و خوش بین هستید که فقط خوبی ها را در دیگران می بیند، با حقیقت زندگی می کند،
 و نظرات روشنفکرانه ی خود را با دیگران در میان می گذارد. به خوبی قادر هستید از نیروهای روانی خود بهره بگیرید و به اتکای الهامات درونی خود جلو می روید. فردی دلسوز و مهربان، جسور و بی باک، و در عین حال متواضع هستید.


22. مسلط برنفس ، خویشتندار : نیروهای عظیم درونی را در خود پیدا کرده اید و آنها را برای انجام کارهای بزرگ و فایده رساندن به دیگران به کار می برید.
شما خودتان را هرگز محدود نمی کنید و فقط به نیازهای بشری فکر می کنید
و اینکه چگونه می توان از قدرتهای خود برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرد. شما فردی سازنده و دوراندیش هستید.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٠