و

برای به دست آوردن ماه تولد خود باید به مطلب زیر توجه  کنید  :


ژانویه = 1
فوریه = 2
مارس = 3
آوریل = 4
مه  = 5
ژوئن = 6
ژولای = 7
آگوست = 8
سپتامبر = 9
اکتبر = 10
نوامبر = 11
دسامبر= 12


بنابراین اگر شخصی در ماه اکتبر به دنیا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از : 1=0+ 1=10= اکتبر . یعنی عدد ماه تولد او 1 است و اگر در ماه نوامبر
به دنیا آمده باشد:2=1+1=11 یعنی عدد ماه تولد او 2 است.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٠