در مبحث عددشناسی فقط با اعداد یک رقمی 1 تا 9،همچنین اعداد دو رقمی 11،22 و گاهی 33،44 و مشابه آن سروکار داریم. این اعداد را «‌ اعداد رهبر » می نامند. برای تبدیل هرعدد دیگر به این اعداد، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع می کنیم.
برای مثال، اگر متولد سال 1996 باشید ارقام این عدد را باید باهم جمع کنید.اگر حاصل جمع آنها یکی از اعداد 1،2،3،…،9،11،22،33،… نشد باید دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید تا بالاخره به یکی از اعداد یک رقمی 1 تا 9 یا دو رقمی 11،22،33،… برسید.
در مثالی که ذکر شد همانطور که ملاحظه می شود حاصل جمع برابر است با : 25= 6+9+9+1 پس باید ارقام 2 و 5 را جمع کنیم: 7=5+2 بنابراین عدد سال تولد شما 7 است.
در مثالی دیگر مثلاً اگز در سال 1993 به دنیا آمده باشید آنگاه داریم: 22 = 3+9+9+1 همانطور که ملاحظه می کنید حاصل آن عدد 22 می شود و چون این عدد جزء اعداد رهبر است دیگر نیازی به ادامه عملیات نیست و عدد سال تولد شما همین عدد 22 است.
مثال های دیگر : اگر کسی در سال 1995 به دنیا آمده باشد برای به دست آوردن عدد سال تولد خود باید بدین ترتیب عمل کند: 6 =4+2=24=5+9+9+1=1995 بنابراین عدد سال تولد او 6 است. اگر متولد سال 1948 باشید آنگاه : 22=8+4+9+1 پس عدد سال تولد شما 22 است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٠