در این مرحله ، برای به دست آوردن عدد علامت خورشیدی خود، باید به جدول زیر توجه کنید . مثلاً اگر کسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد عدد علامت خورشیدی او 9 است.

 

1 = حمل (متولد فروردین)
2 = ثور (متولد اردیبهشت)
3 = جوزا (متولد خرداد)
4 = سرطان (متولد تیر)
 5 = اسد (متولد مرداد)
6 = سنبل (متولد شهریور)
7 = میزان (متولد مهر)
8 = عقرب (متولد آبان)
9 = قوس (متولد آذر)
10 = جدی (متولد دی)
11 = دلو (متولد بهمن)
12 = حوت (متولد اسفند)

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٠