پسورد انتخابی افراد در کامپیوتر گویای نوع شخصیت آنان است

تحقیقات جدید نشان می‌هد کلمات و حروفی که افراد به عنوان کلمه عبورو اسم رمز (یوزرنیم و پسورد) برای کاربردهایی نظیر ورود به صندوق پست الکترونیکی شخصی (ایمیل) برمی‌گزینند، بیانگر نوع شخصیت آنها است.
به گزارش سایت اینترنتی<یاهوهلث>، محققان دانشگاه<سیتی> در شهرلندن با بررسی اسم رمز انتخابی 1200 داوطلب، افراد را در زمینه انتخاب اسم رمز به چهار گروه تقسیم کردند.
گروه اول که دارای بیشترین فراوانی نیز هست، به افرادی تعلق دارد که کلمات عبوری مرتبط با مسائل شخصی و خانوادگی را انتخاب می‌کنند.
به عبارت دیگر نیمی‌از افراد نام خود، فرزند، همسر و یا حیوان خانگی خود و یا تاریخ تولد خود یا نزدیکان را به عنوان کلمه عبور برمی‌گزینند.
این قبیل افراد معمولا کاربر دائمی‌ رایانه‌ها نیستند و گاه و بی‌گاه ازرایانه استفاده می‌کنند و در عوض، ارتباطات خانوادگی و عاطفی قوی دارند.
به گفته محققان، این دسته از افراد کلمات عبوری را انتخاب می‌کنند که نمادی برای یک شخص یا واقعه با ارزش عاطفی زیاد باشد.
دسته دوم از افراد که یک سوم از کل داوطلبان شرکت کننده در مطالعه اخیر را نیز شامل می‌شود، افرادی هستند که نام شخصیت‌های مطرح مورد علاقه خود مثلا نام یک ورزشکار، هنرپیشه، خواننده، و یا شخصیت افسانه‌ای موردعلاقه خود را به عنوان کلمه عبور انتخاب می‌کنند.
این قبیل افراد معمولا جوان بوده و دوست دارند زندگی خود را با شیوه زندگی شخصیت مورد علاقه‌شان هماهنگ و یکسو کنند.
دسته سوم، که اغلب مذکر بوده و 11 درصد از کل داوطلبان را تشکیلمی‌دهند، افرادی هستند که واژگان مربوط به جنس مخالف خود از قبیل<دوستداشتنی> و یا<الهه زیبایی> را برمی‌گزینند.
در نهایت، دسته چهارم که شامل 10 درصد از داوطلبان می‌شود، افرادی هستند که از کلمات عبور مرموز و غیرقابل حدس زدن استفاده می‌کنند اینقبیل افراد ترکیباتی از حروف و اعداد نامربوط را به عنوان اسم رمزبرمی‌گزینند.
به گفته کارشناسان، این افراد معمولا محتاط هستند و در زندگی تصمیمات بی‌خطر را به تصمیمات جالب ترجیح می‌دهند.
دانشمندان دانشگاه<سیتی> در انگلستان عقیده دارند انسان چیزی را به عنوان کلمه عبور برمی‌گزیند که همواره در ذهنش باشد و برای به یاد آوردن آن، نیازی به هوشیاری کامل و حضور ذهن نداشته باشد. این بدان معناست که ما در هنگام انتخاب کلمه عبور، به طور ناخوداگاه چیزی را انتخاب می‌کنیم که ذهنمان با آن درگیر باشد و از این رو می‌توان با توجه به کلمات عبور انتخابی افراد، به برخی خصوصیات روانشناسی آنهاپی برد.

---------------------------------------------------------------
آیا شما به راحتی دوست پیدا می کنید؟ برای یافتن جواب این سوال، به سوالات زیر با دقت و صداقت پاسخ دهید تا بر اساس امتیاز جواب هایتان متوجه شوید که چگونه دوستی هستید.
۱ ) یکی از همکلاسی هایتان دقیقا لباسی مثل لباس شما می خرد. آیا شما:
الف) او را به خاطر سلیقه اش تحسین می کنید.
ب) به او می گویید که نباید آن را برای مدرسه بپوشد چون اول شما آن را خریده اید.
ج) اگر قصد تقلید از شما را دارد، از او می خواهید منصرف شود.
۲ ) یکی از دوستانتان به طور اتفاقی کتاب مورد علاقه شما را پاره می کند. آیا شما:
الف) در عوض یکی از کتاب های او را پاره می کنید.
ب) به او می گویید اشکالی ندارد، می دانید که فقط اتفاقی بود.
ج) از دوستی با او اجتناب می کنید تا عین آن کتاب را برایتان بخرد.
۳ ) در کلاس نقاشی کسی که کنار شما نشسته است نقاشی خیلی قشنگی کشیده است. آیا شما:
الف) او را عزیز دردانه معلم صدا می زنید.
ب) به او می گویید که فکر می کنید کارش خارق العاده است.
ج) وقتی حواسش نیست سعی می کنید نقاشی او را خراب کنید.
۴ ) شخص جدیدی اواسط ترم وارد کلاس شما می شود. آیا شما:
الف) به دوستانتان می گویید که به او بی محلی کنند. خوب ، برای این که او فرد جدیدی است
ب) قبل از این که جایی برای نشستن پیدا کند با او دوست می شوید.
ج) در صورتی که او اول شروع به صحبت کند با او حرف می زنید.
۵ ) یکی از دوستانتان کفش های نامناسبی پوشیده است. آیا شما:
الف) به روی خود نمی آورید، این گونه مسایل برای شما اهمیت ندارد.
ب) در مقابل دوستان دیگرتان به او می گویید که خیلی کج سلیقه است.
ج) به او می گویید که کفش های قدیمی او را بیشتر ترجیح می دهید.
۶ ) دوست صمیمی تان می خواهد با یکی دیگر از همکلاسی هایتان دوست شود. آیا شما:
الف) شر او را از دوستتان باز می کنید؟ به هر حال دوستتان نباید با کس دیگری دوست شود، قبل ازاین که شما با او دوست شده باشید.
ب) شروع می کنید به تمسخر و خندیدن به آن شخص. ج) شما هم از دوستی با یک فرد جدید اظهار علاقه می کنید.
۷ ) لطیفه ای را تعریف می کنید و یکی از دوستانتان متوجه آن نمی شود. آیا شما:
الف) برای این که خجالت نکشد وقتی کسی کنارتان نیست ، برایش توضیح می دهید.
ب) ترجیح می دهید دیگر برای او لطیفه ای تعریف نکنید.
ج) شروع می کنید به ایراد گرفتن از این که چرا اینقدر دیر متوجه مطلب می شود.
۸ ) جمعی از دوستانتان یکی از همکلاسی هایتان را دوست ندارند و تصمیم به او بی محلی کنند. آیاشما:
الف) به آنها می پیوندید و شروع به غیبت از او می کنید.
ب) با او صحبت نمی کنید ولی در آخر روز به او می فهمانید که منظوری از این کار نداشته اید.
ج) واهمه ای ندارید از این که دوستانتان بدانند شما هنوز به او علاقه مندید.
۹ ) متوجه می شوید که یکی از دوستانتان پس از کلاس ورزش بوی عرق می دهد. آیا شما:
الف) با صدای بلند می گویید چه بوی ناخوشایندی.
ب) با او به آرامی صحبت می کنید و راهی به او پیشنهاد می کنید.
ج) از او دوری می کنید تا زمانی که مشکلش را حل کند.
۱۰ ) یکی از همکلاسی هایتان خیلی خجالتی است. آیا شما:
الف) او را به جمع خود دعوت می کنید و از او می خواهید به شما ملحق شود.
ب) او را به حال خود می گذارید، چون شما به اندازه کافی دوست دارید.
ج) او را برای این که بی دست و پاست و حوصله تان را سر می برد مسخره می کنید.
● امتیازها
ـ سوال اول: الف:(۱ امتیاز)، ب:(۲ امتیاز)، ج:(۳ امتیاز)
ـ سوال دوم: الف:(۳امتیاز)، ب:(۱ امتیاز)، ج:(۲ امتیاز)
ـ سوال سوم: الف:(۲ امتیاز)، ب:(۱ امتیاز)، ج:(۳ امتیاز)
ـ سوال چهارم: الف:(۳ امتیاز)، ب:(۱ امتیاز)، ج:(۲ امتیاز)
ـ سوال پنجم: الف:(۱ امتیاز)، ب:(۳ امتیاز)، ج:(۲ امتیاز)
ـ سوال ششم: الف:(۳ امتیاز)، ب:(۲ امتیاز)، ج:(۱ امتیاز)
ـ سوال هفتم: الف:(۱ امتیاز)، ب:(۲ امتیاز)، ج:(۳ امتیاز)
ـ سوال هشتم: الف:(۳ امتیاز)، ب:(۲ امتیاز)، ج:(۱ امتیاز)
ـ سوال نهم: الف:(۳ امتیاز)، ب:(۱ امتیاز)، ج:(۲ امتیاز)
ـ سوال دهم: الف (۱ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)
در ادامه نتایج مختلفی بر حسب امتیازات کسب شده ارائه شده که شما می توانید با مقایسه امتیاز خود نتیجه مربوطه را بخوانید.
▪ ۱۰ تا ۱۵ دوست ایده آل:
شما دوستان زیادی دارید آنقدر که گاهی اسم آنها را نیز فراموش می کنید. شما مهربان هستید، به دوستانتان کمک می کنید و برای دوستی با کسی که فکر می کنید خجالتی است پیشقدم می شوید. زورگویی و قلدری را بد می دانید و از این که ببینید دیگران اذیت می شوند و رنج می برند متنفرید. اگر ببینید سر به سر کسی می گذارند بهتر است رک باشید و توی خودتان نگه ندارید.
▪ ۱۶ تا ۲۳ دوست سختگیر:
شما دوستان زیادی دارید ولی برای همه آنها بهترین دوست محسوب نمی شوید. فکر می کنید ارزشش را دارد که به خاطر چند لحظه شادی و خندیدن ، کسی را برنجانید و احساسات او را جریحه دار کنید؟ اگر کسی در کلاستان فرد گوشه گیری است و مورد آزار قرار گرفته از دیگران تقلید نکنید و به دنبال آنها او را دست نیندازید. سعی کنید فقط خودتان باشید.
▪ ۲۴ تا ۳۰ دوست زورگو:
حتما تا به حال پی برده اید که گاهی مردم ، اطراف شما احساس راحتی نمی کنند. درباره نحوه برخوردتان با دیگران فکر کنید. شاید متوجه این نشده باشید ولی مثل یک زورگو (قلدر) عمل کرده اید. اگر تا به حال سر به سرتان گذاشته باشند، از درون می دانید که چقدر ناراحت کننده است. پس دست به کار شوید و رفتار و رویه خود را عوض کنید. ممکن است به نظر عجیب برسد ولی نحوه صحبت کردن شما با مردم و برخوردتان به طور شگفت آوری روی مردم اثر دارد. اگر این را کار پر دردسر می دانید چرا از یک دوست خوب کمک نمی گیرید؟ قبل از این که حرفی بزنید و یا کاری انجام دهید که ممکن است کسی را برنجانید خوب به آن فکر کنید. در ذهن خود تا ۱۰ بشمارید یا خود را جای آن شخص قرار دهید و ببینید آیا این کار شما را ناراحت می کرد؟ و اگر عوض کردن رفتارتان برایتان مشکل است ، جا نزنید درباره آن با والدین یا هر شخصی که با آن راحت هستید صحبت کنید و از او کمک بخواهید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٥