تیپ های شخصیتی اصلی
این مفاهیم روان کاوانه درباره تیپ های شخصیتی اصلی هستند. برای هر کدام از این تیپ ها، مک ویلیامز دست به تحقیق و تفحص در زمینه های ویژگی های ظاهری، خلق و خو، سازمان رشد دهنده، دفاع ها، پروسه های تطبیقی، روابط عینی و پدیده های ترانس فرنس/ضد ترانس فرنس زده است.
▪ سبک های شخصیتی تشریح شده به قرار زیر هستند:
- سایکوپتیک (ضد اجتماعی)
- خود شیفت گر (نارسی تیک)
- شیزؤید
- پارنوید
- افسرده و مانیک ( تکانشی)
- مازوخیستی (خود آزاری)
- وسواسی و بی اختیار
- هیستریک (Histrionic)
- منفک گرا ( دگر گریز)
یکی از حوزه های پژوهشی بررسی رفتار آنلاین، همین تیپ های شخصیتی هستند و اینکه چگونه بصورت سوبژکتیو تجربه می کنند و به انواع ویژگی های روان شناسانه مختلف در سایبراسپیس واکنش نشان می دهند.
اینکه چگونه تجربه آنلاین را برای دیگران به وجود می آورند و جنبه های آسیب زننده و سودمند فعالیت های آنلاین این افراد چقدر حائز اهمیت است.
تحقیقات بالینی نیز چنین نشان می‌دهند که سبک ها-الگوهای متمایز شناخت محوری در رابطه با تفکر و ادراک وجود دارند و با تیپ های گوناگون مرتبط بوده و ممکن است روشن کنند که چرا افراد مختلف یک نوع فعالیت آنلاین را بر سایر فعالیت ها ترجیح می دهند.
● پرسش های جالب
برخی از سؤالات جالب در این زمینه به قرار ذیل هستند :
- آیا ناشناس بودن در فضای آنلاین و آزادی دسترسی باعث تشویق و دلگرمی شخصیت های ضد اجتماعی می شود؟ آیا آنها برخی از هکرهای سایبر اسپیس هستند؟
- آیا افراد خود شیفته از توانایی جلب توجه فراوان به عنوان یک ابزار در جهت پدید آوردن یک جمعیت تحسین کنندۀ استفاده خواهند کرد؟
- آیا شخصیت های منفک گرا گرایش دارند که خود را در زندگی سایبراسپیس (اینترنت) ایزوله کرده و از زندگی واقعی (چهره به چهره و ملموس) دوری کنند؟ آیا آنها گرایش دارند تا انواع هویت های متمایز و چند گانه آنلاین برای خود ایجاد کنند؟
- آیا افراد شیزؤید به صمیمیت محدو برخاسته از ناشناس بودن در فضای آنلاین گرایش داشته و جذب آن می شوند؟ آیا آن ها برای دیگران کمین می کنند؟
- آیا افراد مانیک از ارتباطات غیر سینکرونه (غیر همزمان) به عنوان ابزاری برای ارسال پاسخ های سنجیده (محاسبه شده) برای سایرین استفاده می کنند؟ آیا آنها بطور ذاتی مکالمات موجز، آنی و فی- البداهه در طول چت و IM را ترجیح می دهند؟
- آیا افراد فاقد اختیار معمولاً بسوی کامپیوترها و فضای اینترنتی جذب می شوند تا روابط خود و محیط را به کنترل خویش درآوردند؟
- آیا افراد هیستریک (Histrionic) از فرصت های مهیا شده برای نمایش های تـئاتری در گروه های آنلاین ؛ به ویژه در محیط هایی که ابزارهای نرم افزاری برای خود بیانی(Self-Expression) خلاقانه بهره برداری کرده و از آنها لذت می برند؟
● شخصیت ضدیتی (پرخاشگر انفعالی)
یک تیپ دیگر که در گروه های بحث آنلاین غالباً حضور دارد "شخصیت ضدیتی" است که از این نوع افراد به عنوان " پرخاشگر انفعالی" یا آدم های "بلی،اما " یاد می شود.
این نوع افراد همیشه یک گرایش قوی برای مخالفت با دیگران دارند و پیام های آنها در ایمیل و بحث های گروهی غالباً با کلماتی نظیر "ولی" و یا "در هر صورت " همراه است. یک پیام ضدیتی روشنتر می تواند با واژۀ خب (well) که مترادف " بلی،اما " است، شروع شود.
تـئوری سایکو دینامیک چنین نظر می دهد که این افراد گرفتار احساسات رادیکالی و خصمانه ای هستند که فقط می‌تواند به صورت انفعالی وغیر مستقیم از طریق مخالفت ابراز شود و اینگونه ابراز وجود کنند. این نوع افراد نیاز دارند تا با دیگران مخالفت کنند و از این راه هویت شکنندۀ خود را تثبیت کنند و یا با یک اثبات ظاهری که حق با آنها است و دیگران اشتباه می کنند،حس احترام به خودشان را در خودشان تقویت کنند.
افراد دارای گرایش های ضدیتی سعی می کنند خودشان را در فضاهای انتلکتؤلی – جدلی گروههای آنلاین داخل کنند. این فضاها هم در کنار مشکل عدم انطباق این گونه افراد با دیگران مزید بر علت می شود و گرایش های ضدیتی آنها را بیشتر تقویت می کند.
ماهیت یک فرد ضدیتی و برخی دیگر از تیپ های شخصیتی در جوک های مربوط به "شخصیتهای گروه خبری " آشکار می شود که احتمالاً یک ترکیب فکاهی از تمام ویژگی های مشکل آفرین این تیپ های شخصیتی است.
آنچه که دراین مقاله بطور ضمنی بیان شده آن است که افراد، محیط های آنلاین و استراتژی های ارتباطات آنلاین سازگار با تیپ شخصیتی خود را انتخاب می کنند.
اما آیا این افراد به راحتی هم وارد تعاملات آنلاینی می شوند که احساس می کنند با ماهیت حقیقی و سبک شناختی آنها سازگاری دارد؟
آیا برخی از آنها صرفاً به واسطه نیازهای زیربنایی و حالات عاطفی تعیین کنندۀ کاراکتر خود دست به چنین اعمالی نمی زنند؟
در کتاب روان شناسی سایبراسپیس"  .. به مقولاتی چون:
- ویژگی های روان شناسانه اصلی فضای اینترنتی
- مدیریت هویت در سایبراسپیس
- ترانس فرنس با کامپیوتر خود و فضای اینترنتی
- تأثیر ضد بازدارندگی آنلاین
اشاره شده است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٥

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٥

شخ

برحسب این که چه جور شخصیتی دارید، می شود پیش بینی کرد که احتمال دچارشدنتان به چه جور بیماری هایی بیشتر است. محققان می گویند احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در تیپ شخصیتی A بیشتر است و در افراد دارای تیپ شخصیتی C هم محتمل تر است که بیماری های سرطانی دیده شود. روان شناسان، تیپ شخصیتیB را سالم ترین تیپ شخصیتی می دانند و راهکارهایی هم برای دستیابی به چنین شخصیتی پیشنهاد می کنند.
می گویند همه چیز از صندلی مطب دو متخصص قلب شروع شد. این دو متخصص توجه کردند و دیدند که بیشتر بیمارانشان روی لبه صندلی می نشینند و اصلا طاقت نمی آورند حرف پزشک تمام شود. بیماران مذکور آن قدر روی لبه این صندلی ها نشسته بودند که - به گفتة این دو پزشک - چرم آن قسمت از صندلی ها ساییده شده بود. این دو کم کم به این نتیجه رسیدند که اغلب قربانیان حملة قلبی، آدم هایی هستند با این خصوصیات: عجول، متخاصم، پرخاشگر و بیش از حد درگیر کار و زندگی روزمره.
در دهه۱۹۵۰ این دو متخصص، مجموعه ای از همین رفتارها را دسته بندی و معرفی کردند که به نظر می رسید خصوصیات ویژة بیماران قلبی- عروقی باشد. آن ها به این مجموعه رفتارها گفتند: الگوی رفتاری تیپ A.

تیپ شخصیتی یعنی چه؟
قبل از آن که جزئیات آدم های دارای شخصیت Aرا بشناسید، بهتر است با عبارتی که در این متن، زیاد تکرار می شود، آشنا شوید: تیپ شخصیتی .
تیپ از کلمه یونانی توپس به معنای نقش یا اثر گرفته شده و در روان شناسی، به معنای خصوصیات ویژه جسمی و روان شناختی خاصی است که آدم ها را از همدیگر مجزا می کند. به بیان دیگر، مجموعه ای از آدم ها که تحت یک تیپ شناسایی می شوند، رفتارها و اندیشه های تقریبا مشابهی دارند و واکنش های بدنی آن ها نیز کم وبیش با هم یکسان است.

شخصیت A در مقابل شخصیت B
آدم های تیپ A به شدت رقابت جو هستند و به گونه ای افراطی تمایل به پیشرفت دارند؛ عجول اند و همیشه احساس اضطرار زمانی دارند؛ آرام نشستن برایشان واقعا سخت است؛ وقتی با بدقولی مواجه می شوند به شدت عصبانی و بی صبر می شوند؛ اگر چه ظاهرا اعتماد به نفس دارند ولی در باطن به خودشان تردید دارند و دائم خودشان را تحت فشار قرار می دهند تا خیلی زود به پیشرفت های چشمگیر دست پیدا کنند.
برخلاف آدم های تیپ A، افراد تیپ B می توانند راحت بنشینند و استراحت کنند و یا بدون عصبانی شدن، کار کنند. آن ها عجول نیستند و معمولا احساس اضطرار زمانی هم به شان دست نمی دهد. طبیعتا ناشکیبایی ناشی از این حس اضطرار را هم در خود ندارند و عصبانی شدنشان آن قدرها آسان و دم دست نیست.
در یک آزمایش، بعد از این که محققان، عده ای از افراد تیپ A و B را بدون دلیل منتظر نگه داشتند، الگوهای رفتاری تیپ A و B خود را این گونه نشان دادند:
افراد تیپ A داد و بیداد راه انداختند و صدایشان بلند شد، به شدت عصبانی شدند و به خاطر این که مصاحبه گر حرف هایشان را مرتب قطع می کرد، با او وارد بحث و مشاجره شدند. آن ها مدام لب هایشان را به هم می فشردند و حوادث خصمانه را با هیجان زیاد تعریف می کردند. در مقابل، افراد تیپ B در وضعیت راحتی نشسته بودند، آرام و با ملایمت صحبت می کردند، به راحتی می شد حرف هایشان را قطع کرد و بیشتر اوقات لبخند می زدند.

و اما شخصیت C
اگر شما ظاهرتان مثل تیپ B اما درون تان سرشار از خشم، خصومت، رقابت جویی، احساس فوریت زمانی و سایر خصوصیات تیپA باشد، آن وقت روان شناسان به شما می گویند تیپ C. در واقع، شما دارید همه چیز را به اصطلاح می ریزید توی خودتان تا ظاهر آرام تان را حفظ کنید و اگر واقعا این طور باشید، آن وقت مستعد بیماری های سرطانی خواهید بود. محققان دریافته اند که این گروه از آدم ها، این الگوهایشان را حتی بعد از ابتلا به بیماری های سرطانی نیز ادامه می دهند؛ یعنی آن ها این تمایلات بیرونی را باز هم در خودشان می ریزند و چیزی بروز نمی دهند.
روان شناسان به افراد تیپ C پیشنهاد می کنند به جای این که خشم خودشان را سرکوب کنند، آن را بیرون بریزند و برای این که آرام شوند از فنون ریلکسیشن استفاده کنند. آن ها به این افراد می آموزند که چگونه خشم خودشان را بدون این که در خودشان بریزند، مدیریت کنند.همچنین با استفاده از مهارت های جرأت ورزی به این گروه از افراد می آموزند که چگونه قاطعانه و محترمانه از حقوق خودشان دفاع کنند.

بیماری های وابسته به شخصیت
نتایج تحقیقات نشان می دهد افراد تیپ Aدو برابر افراد تیپ B دچار بیماری های قلبی (و به ویژه حمله قلبی) می شوند. انجمن قلب آمریکا در سال 1981 با مرور این شواهد به این نتیجه رسید که الگوی رفتاری تیپ A یکی از عوامل خطرساز بیماری های قلبی است. همچنین افراد تیپ A و مخصوصا آن گروه از این افراد که پرخاشگری بیشتری دارند، معمولا تمایل بیشتری به رفتارهای ناسالمی از قبیل استعمال دخانیات و الکل نشان می دهند. آن ها همچنین شیفتة کارهای خطرناکند؛ کارهایی مثل رانندگی بی پروا با سرعت های جنون آمیز.
آدم های تیپ A اگرچه بسیار رقابت طلبند، به نظر می رسد برانگیختگی شان تا حدود زیادی به معیارهای درونی بستگی دارد. آن ها در مقایسه با افراد تیپ B کمتر در دوران درس و مدرسه تقلب می کنند و ترجیح می دهند برای رسیدن به نتیجه دلخواه شان، بر اساس توانایی های خودشان، خوب و دقیق عمل کنند.
تحقیقات تازه تر نیز نشان داده است که رقابت جویی و احساس فوریت زمانی، رابطة کمتری با بیماری های قلبی دارد و آن چه مهم ترین مؤلفه در رفتارهای تیپ A است، احساس درونی خصومت است. یعنی اگر شما فقط با دیگران رقابت می کنید یا از ماندن در اتاق انتظار برای ملاقات با رئیس اداره، احساس وقت کُشی به تان دست می دهد، چندان نگران نباشید؛ فقط یادتان باشد که با رقیب یا رئیس تان وارد فاز دشمنی و خصومت نشوید!
اخیرا حتی ثابت شده که خشمِ سرکوب شده یا کنترل شده بیشتر از خشم آشکار با بیماری های قلبی مرتبط است. این الگوی رفتاری البته در محیط های اجتماعی خاصی بیشتر نمود پیدا می کند. یعنی محیط های زندگی پُراسترس باعث می شود مشکلات روان شناختی و جسمی این افراد سریع تر بروز کند. به همین خاطر اگر یک راننده تیپ A پشت ترافیک بماند، چیزی شبیه فاجعه در درونش اتفاق می افتد؛ روی رل ضرب می گیرد، از عصبانیت سرخ و سفید می شود و احتمالا زبانش هم به ناسزا باز می شود. آن ها کاملا آماده اند که در مقابل استرس منفجر شوند. در آدم های تیپ A سیستم عصبی سمپاتیک همیشه در حال هشدار است و این حالت بر اندام های حساس بدن فشار وارد می کند و این فشار باعث بیماری های قلبی، سخت شدن عروق مغزی و دیگر رگ های بدن می شود.
ظاهرا حتی دستگاه عصبی افراد متخاصم با افراد تیپ B فرق می کند و این تأکید را در نمودار تحت عنوان صفت های ژنتیکی نیز می توانید ببینید. اما از آن جا که گفته می شود بعضی هورمون های مردانه هم در این میان نقش دارند، مردان بیشتر احتمال دارد الگوهای تیپ A را نشان بدهند. به همین خاطر می گویند سلطه پذیری زنان، آن ها را در مقابل بیماری های قلبی محافظت می کند!
با این وجود و با تمام این توجیهات زیستی، اگر حس می کنید الگوی رفتاری تان تیپ Aاست، توصیه می شود از 10 فرمانی که در پی می آید برای تغییر رفتارتان استفاده کنید.

۱۰ فرمان برای تغییر
ازشخصیت A به شخصیت B
1- این را بدانید که خصومت، رقابت جویی افراطی و عجول بودن، شما را در معرض انواع بیماری های قلبی قرار می دهد. دانستن، قدم اول است و شما با دانستن این نکته و خواندن این مطلب، در واقع، قدم اول را برداشته اید و اولین فرمان را اجرا کرده اید.
2- توی صف ایستادن را تمرین کنید. اولش خیلی اذیت می شوید ولی باور کنید که این کار را اولین بار، هزار نفر از آدم های تیپ A انجام دادند و نتیجه گرفتند. برای این که توی صف بیکار نباشید، می توانید از فرمان های بعدی کمک بگیرید.
3- وقتی در اتاق انتظار یا توی صف هستید، به جای فکر کردن به گذشت زمان، به موضوعاتی فکر کنید که در زندگی روزمره تان وقت تأمل در مورد آن ها را ندارید. اگر زیاد اهل این اندیشه های فلسفی نیستید، می توانید به دور و بر خودتان، خوب نگاه کنید یا سر صحبت را با یکی دیگر باز کنید و اگر اهل هیچ کدام از این ها نیستید، می توانید همشهری جوان بخوانید!
4- تمرین کنید بدون این که به دیگران حمله کلامی بکنید، منظورتان را به آن ها بفهمانید. برای این کار می توانید از فنون جرأت ورزی که در صفحات موفقیت شماره 95 همشهری جوان چاپ شده کمک بگیرید.
5- تند حرف زدن و تندتند غذا خوردن را کم کم کنار بگذارید. برای انجام این تغییر لذت بخش، می توانید برای هر حرکت آهسته ترتان یک پاداش شخصی در نظر بگیرید. تمرین کنید که جمله دیگران را قطع نکنید و برای این کار می توانید از آشنایانِ کم حرف شروع کنید و به تدریج، برسید به دوستانی که سخنران حرفه ای هستند.
6- باورهای خودتان را اصلاح کنید. می توانید گه گاه به این موضوع فکر کنید که واقعا ارزش آدم ها به تعداد کارهایشان است یا به کیفیت کارهایشان؟ البته این تغییرات فکری، نیاز به مداومت دارد.
7- تا جایی که می توانید، محیط روزمره تان را کم استرس تر کنید مثلا می توانید بی خیال بعضی فعالیت های اجتماعی غیرضروری شوید.
8- خودتان را در مقابل استرس ایمن کنید. برای این کار می توانید در مقابل استرس ها از خودگویی استفاده کنید تا این خودگویی ها به تدریج ملکه ذهن تان شود. معمولا روان شناسان در شروع از افراد تحت استرس می خواهند این خودگویی ها را بلندبلند به زبان بیاورند اما به تدریج آن ها خودشان قادر خواهند شد که این جملات را فقط در ذهن خودشان تکرار کنند. نمونه ای از این خودگویی ها عبارت اند از:
ـ من می توانم برای حل این موضوع برنامه ریزی کنم.
ـ باید دست از نگرانی بردارم. نگرانی هیچ مشکلی را حل نمی کند.
ـ عصبی بودنم موقتی است و این حالتم هم کاملا طبیعی است.
ـ هر دفعه فقط یک گام.
ـ زود قضاوت نکن.
ـ تا وقتی بتوانی خونسردی ات را حفظ کنی، بر موقعیت کنترل داری.
ـ باید عمیق و آهسته نفس بکشم.
ـ سعی نکن استرس را از بین ببری؛ فقط آن را در حدی نگه دار که بتوانی کنترل اش کنی.
9- هر روز تمرین های ریلکسیشن را انجام دهید. برای یاد گرفتن فنون ریلکسیشن می توانید از کتاب های موجود در بازار کمک بگیرید.
10- به مشاور یا روان شناس مراجعه کنید. برای این


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢٢