شخصیت وابسته

این  اشخاص خود را ضعیف ، تهی و حقیر می پندارند و اعتماد به نفسشان بسیار  پایین است. خود را صاحب رأی نمی دانند. برای کسب محبت و حمایت دیگران به  اقدام های افراطی دست می زنند. این گونه افراد چون از قطع حمایت یا تأیید  می ترسند، اغلب در ابراز مخالفت با سایر افراد، به ویژه کسانی که به آنها  وابسته هستند، مشکل دارند.

۱) نیاز فراگیر و مفرط به حمایت شدن که به رفتار سلطه پذیری، وابستگی و ترس از جدایی منجر می شود.۲) بدون راهنمایی و اطمینان بخشی مفرط دیگران در تصمیم گیری های روزمره دچار مشکل می شود.


۳) نیاز دارد که دیگران مسئولیت بیشتری در زمینه های مهم زندگی او بپذیرند.

۴) برای کسب محبت و حمایت دیگران افراط می کند، تا جایی که داوطلبِ انجام کارهایی می شود که ناخوشایند هستند.

۵) در مواقع تنهایی به دلیل ترس زیاد از ناتوانی برای مراقبت از خود احساس ناراحتی یا درماندگی می کند.

۶) در زمانی که یک رابطه صمیمانه قطع می شود مُصرانه برای ایجاد رابطه  دیگران به عنوان منبع مراقبت و حمایت به جستجو می پردازد. برای کنار آمدن  با وابسته ها، به جای تصمیم گیری برای آنها، به آنها کمک کنید تا برای خود  تصمیم بگیرند.

صمیمانه از آنها بخواهید که برای راضی کردن دیگران، صداقت بیش از اندازه به  خرج ندهند . به خاطر داشته باشید که بهره برداری نکردن از اشخاص منفعل  دشوار است و آنها را تشویق کنید که به روان درمانگر مراجعه کنند
/ 1 نظر / 112 بازدید
کي ر

عالي