آمار حاضر نشان می‌دهد که من و شما بعد از یک مشاجره و جرو بحث داغ، چگونه  فکر می‌کنیم؟ یا بهتر است بگوییم، چگونه آن مشاجره را ارزیابی و درباره آن  قضاوت می‌کنیم؟می‌توانید بگویید، شما بعد از یک مشاجره یا جرو بحث جانانه  با یک دوست، همکار، همسر، فرزند و... چه افکاری دارید؟
آمار حاضر نشان می‌دهد که من و شما بعد از یک مشاجره و جرو بحث داغ، چگونه  فکر می‌کنیم؟ یا بهتر است بگوییم، چگونه آن مشاجره را ارزیابی و درباره آن  قضاوت می‌کنیم؟دانشمندان با بررسی وضعیت میلیون‌ها نفر در این زمینه به  آمار جالبی دست یافتند
که خواندن آن تامل برانگیز است. افکاری که بعد از یک جر و بحث در ذهن ما حرکت می کنند طبق این شکل به شرح زیر است:
رنگ سبز نشان دهنده افکار شما در زمینه 'عذر خواهی' است.
رنگ آبی نشان دهنده افکار شما در میزان پذیرش 'ضعف هایتان' در آن مشاجره است.
رنگ نارنجی نشان دهنده افکار شما در پذیرش ' پیروزی' در عرصه مشاجره است.
و رنگ قرمز نشان دهنده افکار و تمرکز شما است برروی موارد هوشمندانه‌ای که باید می‌گفتید و
نگفته‌اید.
در داخل این رنگ قرمز چراهای بسیاری از مسائل و کلمات ناگفته وجود دارد. به همین دلیل ذهن شما میزان
قابل توجه و عجیبی از افکار شما را به سمت آنها کشانده است.
دوست داشتن خود و دیگران اصل یک زندگی سالم است. بنابراین، بیایید زیبا اندیشی،
گذشت و انصاف را هنگام مشاجره به خاطر بسپاریم

/ 0 نظر / 14 بازدید