دستهایت را پنهان کن


اگر امروز توی  اتاق نشیمن گرم و نرم خانهتان، یک نفر با زلمزیمبوهای کولیها سر  به سر و اصرار کند که برایتان کفبینی کند و اسرار آیندهتان را  بخواند، چه کار میکنید؟

البته امیدوارم شما از آن دسته خرافاتیهایی نباشید که فکر میکنند  هر کس کف دستتان را دید و حرفهایی درباره آینده زد، پیشگو و  آیندهبین است. بعد هم امید دارم از آن دسته هم نباشید که با  چشمهای بسته هرچه میبینند به حساب خواب و رویا و توهم میگذارند،  چون حداقل در این یکی مورد روانشناسی هم حرفهایی برای گفتن دارد...۱. ارسطو گفته است: دست عضوی از اعضای بدن است که عامل فعالیت نیروهای تاثیرپذیر سیستم درونی بدن است.


۲. اگر از گفته ارسطو چیزی نفهمیدید حداقل به بالزاک، نویسنده  آشنای فرانسوی دل بسپارید که میگوید: ما میتوانیم سکوت را با بستن  لبها و چشمان و ابروهای خودمان حفظ کنیم، اما دستهای ما قادر به  چنین پنهانکاری نیستند... دستهای ما افشاگرند.


۳. علم پزشکی علاوه بر همه اینها، به صورت منطقی از روی  تغییرات ایجادشده بر روی ناخنها و پوست، بیماری قلبی، سکته، فلج  یا سل ریوی و کمخونی را تشخیص میدهند.

۴. فکر میکنم حالا اگر بشنوید روانشناسان معتقدند حالتهای گوناگون  شخصیت انسان، مثل فصاحت و بلاغت، عصبانیت و قدرت انتقال احساست  را براحتی میتوان از طریق شکل حرکات دست و شکل انگشتان تشخیص داد،  باور میکنید؟۵. در ضمن روانشناسی مدرن اعتقاد دارد، برخلاف نظر کولیها که  میگویند آدمها با دستهایی تقدیری به دنیا میآیند، تاثیر شخصیتها بر  شکل دستان تدریجی است. یعنی این ما هستیم که دستمان را  میسازیم، نه اینکه خطوط دست و شکل انگشتان ما، سازنده شخصیت ما  باشند.۶. حالا اگر بشنوید که علم کفشناسی هندی، که سالها پیش از  اقوام آریایی به آنها ارث رسید، معتقد است دست راست ما دقیقا  بهصورت اکتسابی شکل میگیرد و نشانگر تغییرات شخصیتی آدم در  سالهای عمرش است، باز هم کفشناسی را کولیبازی میدانید؟۷. دانشمندان خبره پزشک قانونی یا به عبارتی کارآگاهان سفیدپوست  که در آزمایشگاه دنبال قاتل میگردند، معتقدند که خطوط کف دست و  شکل چینخوردگیها و حتی ظاهر ناخن آدمها متفاوت است، یعنی اگر در  تمام کره زمین بگردید، دو نفر را پیدا نمیکنید که دستهایی شبیه هم  داشته باشند، حتی دوقلوها...۸. اگر با یک روانکاو برخورد کردید و با نگاه کردن به دستتان گفت  که شما خیلی احساساتی، تندخو و پرخاشگر هستید، تعجب نکنید! جناب  روانکاو طالعبین و فالگیر نیست فقط کف دست شما بلندتر از انگشتهای  شماست!۹. کفبینها میگویند انگشتهای خوشفرم، ناخنهای کشیده و  خوشظاهر و دستهای قوی و گرهگره نشاندهنده شخصیتهای شکل گرفته و  منطقی است. حالا اگر این را یک روانشناس بگوید ما میدویم ببینیم  دست آن شخصی که دوست داریم بدانیم در درونش چه میگذرد، چه شکلی  ست!۱۰. اگر آن شخص مورد نظرتان ناخنهای کوچک و باریک دارد منتظر  باشید که احساسات بالا و انرژی زیادش کار دستش بدهد، این جور آدمها  خیلی زود تخلیه انرژی و بیانگیزه میشوند.۱۱. اگر آن شخص (نمیگویم زن یا مرد چون مهم نیست) ناخنهای  کوتاه و پهن دارد، نشانه خودخواهی و انزواجوییاش است، شرمنده!۱۲.اگر هم ناخنهای بزرگ دارد یا انگشتهای کوتاه و توسری خورده، خودبین و کله شق اما مهربان و دلرحم است.


۱۳. ناخنهای آسیبدیده هم نشانه آدمهایی است که نیازمند به محبت  و درک هستند و اگر همین آدمها ناخنهای بلند و انگشتهای نازک  داشتند، احتمالا افسردگی و آسیبپذیریشان هم زیاد است.
/ 0 نظر / 14 بازدید